Therapeutic Formulations

Therapeutic Formulations > Skin & Hair


Sr No. Name DOSES Foam Pack
1 Beclomethasone Dipropionate 0.025 % w/w + Neomycin 0.5 % w/w + Clotrimazole 1 % w/w
Cream

2 Biotin + Amino Acids + Vitamins,Minerals
Tablets
10 T
3 Clidamycin Phosphate 1 % w/w + Nicotinamide 4 % w/w -
Gel
-
4 Clidamycin Phosphate IP 1 % w/w + Benzoyl Peroxide IP 2.5 % w/w
Gel

5 Clidamycin Phosphate IP 1 % w/w + Adapalene BP 0.1 % w/w
Gel

6 Clobetasol Propionate 0.05 % w/w + Miconazole Nitrate 25 % w/w + Neomycin Sulphate 0.5 % w/w
Cream

7 Clobetasol Propionate 0.05 % w/w + Neomycin Sulphate 0.5 % w/w
Cream

8 Clobetasol Propionate 0.05 % w/w + Salicylic Acid 3 % w/w -
Cream
-
9 Clobetasol Propionate IP 0.05 % w/w
Cream

10 Clotrimazole IP 1 % w/w
Dusting Powder

11 Clotrimazole IP 1 % w/w
Cream

12 Fluconazole IP/USP 200 mg , 150 mg
Tablets
10 T
13 Gammabenzene hexachloride IP 1 % w/v + Cetrimide IP 0.1 % w/v
Lotion

14 Gammabenzene hexachloride IP 1 % w/w
Soap

15 Hydroquinone 2 % w/w + Tretinoin 0.025 % w/w + Fluocinolone Acetonide 0.01 % w/w
Cream

16 Hydroquinone 2 % w/w + Tretinoin 0.025 % w/w + Mometasone furoate 0.1 % w/w
Cream

17 Hydroquinone 4 % w/w + Tretinoin 0.025 % w/w + Fluocinolone Acetonide 0.01 % w/w
Cream

18 Isotretinoin IP 20 mg , 10 mg
Capsules (Soft gelatin)
10 T
19 Itraconazole BP 200 mg , 100 mg
Capsules
10 Cap , 4 Cap
20 Ketocanazole IP 200 mg
Tablets
10 T
21 Ketocanazole IP 2.0 % w/w
Cream

22 Ketoconazole IP 2 % w/v + Zinc Pyrithione 1 % w/v
Shampoo

23 Luliconazole 1.0 % w/w
Cream

24 Minoxidil 5 % w/v , 2 % w/v
Solution

25 Mometasone Furoate 0.1 % w/w
Cream

26 Mometasone Furoate 0.1 % w/w + Miconazole Nitrate 2.0 % w/w
Cream

27 Ofloxacin IP 0.75 % w/w + Ornidazole IP 2 % w/w + Terbinafine Hcl BP 1 % w/w + Clobetasol Propionate IP 0.05 % w/w
Cream

28 Permethrin 5 % w/w
Lotion

29 Permethrin 5 % w/w + Cetrimide 0.5 % w/w
Soap

30 Terbinafine BP 1 % w/w
Cream

31 Terbinafine Hcl USP 250 mg
Tablets
10 T
 Back to Top